لودراطلس کوپکو 57 LM

لودر Lm ۵۷ (تاپ هد (خاک بر سر))

این لودر جهت کار در معادن با سطح مقطع کوچک  طراحی شده است. و  با هوای فشرده کار می کند دارای مکانیزمی بسیار ساده ولی کارمی باشد.

 این لودر ها دارای یک باکت با ظرفیت ۳۰۰ الی ۷۰۰ لیتر با بازوی متحرک کمانی شکل می باشند.

همچنین این لودر ها دارای دو شیر کنترل برای کنترل دو ایرموتور خود می باشند که یکی وظیفه حرکت به جلو و عقب لودر را بعهده دارد و دیگری وظیفه حرکت باکت به بالا و پایین را انجام می دهد . نحوه کار بدین صورت است که هوا از قسمت ورودی دستگاه که یک روغندان ( لوبریکیتور) است وارد سیستم کنترل می شود . در این قسمت هوای فشرده جهت روغنکاری اجزای متحرک موتورچرب می شود و پس از عبور از فیلتر توسط لوله رابط به شیرهای کنترل که در اصل نوعی شیر دو طرفه است وارد می شوند . هر کدام از شیر ها دارای دو خروجی هستند که به دو ورودی ایر موتورها وصل می شوند و وظیفه ورود هوا را جهت چپ گرد و یا راست گرد کردن موتورها را دارا هستند .

همانطور که در شکل بالا ملاحظه می کنید این لودر بار خود را با حرکت باکت به جلو بار گیری و سپس با بازوی کمانی شکل خود آن را از بالای سر به پشت برده و در واگن پشت سر خود تخلیه می نماید .

لودراطلس کوپکو LM37

لودر Lm ۳۷ (تاپ هد – خاک بر سر)

این لودر جهت کار در معادن با سطح مقطع کوچک  طراحی شده است. و  با هوای فشرده کار می کند دارای مکانیزمی بسیار ساده ولی کارمی باشد.

 این لودر ها دارای یک باکت با ظرفیت ۳۰۰ الی ۷۰۰ لیتر با بازوی متحرک کمانی شکل می باشند.

همچنین این لودر ها دارای دو شیر کنترل برای کنترل دو ایرموتور خود می باشند که یکی وظیفه حرکت به جلو و عقب لودر را بعهده دارد و دیگری وظیفه حرکت باکت به بالا و پایین را انجام می دهد . نحوه کار بدین صورت است که هوا از قسمت ورودی دستگاه که یک روغندان ( لوبریکیتور) است وارد سیستم کنترل می شود . در این قسمت هوای فشرده جهت روغنکاری اجزای متحرک موتورچرب می شود و پس از عبور از فیلتر توسط لوله رابط به شیرهای کنترل که در اصل نوعی شیر دو طرفه است وارد می شوند . هر کدام از شیر ها دارای دو خروجی هستند که به دو ورودی ایر موتورها وصل می شوند و وظیفه ورود هوا را جهت چپ گرد و یا راست گرد کردن موتورها را دارا هستند.

همانطور که در شکل بالا ملاحظه می کنید این لودر بار خود را با حرکت باکت به جلو بار گیری و سپس با بازوی کمانی شکل خود آن را از بالای سر به پشت برده و در واگن پشت سر خود تخلیه می نماید .

لودر cavo ۳۱۰ اطلس کوپکو

لودر cavo ۳۱۰ اطلس کوپکو

لودر اطلس کوپکو مدل cavo ۳۱۰ یک لودر در ابعاد متوسط مناسب جهت معادن ، مخصوصا معادن زیر زمینی می باشد.

این لودر با ارتفاع کم خود و همچنین اطاقک باگیری سر خود بی نیاز به وسیله ای  دیگر پس از بارگیری خود می تواند در محل مورد نظر بار خود را تخلیه نماید

سرعت بارگیری ، حرکت و تخلیه این وسیله بسیار زیاد بوده و حجم ۲۰۰۰ لیتری باکت بارگیری این لودر قابلیت جابجایی بسیار بالایی به آن داده است.

کنترل بسیار ساده و استفاده از هوای فشرده بجای موتورهای دیزلی جهت کنترل سیستمهای محرک باعث جلوگیری از آلودگی های زیان آور در محیط های بسته ، خصوصا تونل ها از دیگر مشخصات بارز این لودر می باشد.

مشخصات فنی لودر:

–   حجم بار: ۱.۳۱ متر مکعب

–   حجم باکت لودر :۰.۱۳ متر مکعب

–   محرکه : هوای فشرده و تایر لاستیکی

–   فشار هوای فشرده : ۶ بار

–   ابعاد:

       طول ۲.۴۲ متر

       عرض ۲.۶۲ متر

–   ایرکنترل : ۳ عدد

      ایر کنترل حرکت به جلو و عقب

      ایر کنترل بارگیری لودر

      ایر کنترل تخلیه بار لودر

لودراطلس کوپکو 100 LM

زيترون

زیترون (تاپ هد خاک بر سر)

این لودر جهت کار در معادن با سطح مقطع کوچک  طراحی شده است. و  با هوای فشرده کار می کند دارای مکانیزمی بسیار ساده ولی کارمی باشد.

 این لودر ها دارای یک باکت با ظرفیت ۳۰۰ الی ۷۰۰ لیتر با بازوی متحرک کمانی شکل می باشند.

همچنین این لودر ها دارای دو شیر کنترل برای کنترل دو ایرموتور خود می باشند که یکی وظیفه حرکت به جلو و عقب لودر را بعهده دارد و دیگری وظیفه حرکت باکت به بالا و پایین را انجام می دهد .

نحوه کار بدین صورت است که هوا از قسمت ورودی دستگاه که یک روغندان ( لوبریکیتور) است وارد سیستم کنترل می شود . در این قسمت هوای فشرده جهت روغنکاری اجزای متحرک موتورچرب می شود و پس از عبور از فیلتر توسط لوله رابط به شیرهای کنترل که در اصل نوعی شیر دو طرفه است وارد می شوند . هر کدام از شیر ها دارای دو خروجی هستند که به دو ورودی ایر موتورها وصل می شوند و وظیفه ورود هوا را جهت چپ گرد و یا راست گرد کردن موتورها را دارا هستند .

همانطور که در شکل بالا ملاحظه می کنید این لودر بار خود را با حرکت باکت به جلو بار گیری و سپس با بازوی کمانی شکل خود آن را از بالای سر به پشت برده و در واگن پشت سر خود تخلیه می نماید.

لودر اسکوما

لودر PPM3

 

لودر PPM1

لودر 12-21

لودر امکو (تاپ هد – خاک بر سر)

این لودر جهت کار در معادن با سطح مقطع کوچک  طراحی شده است. و  با هوای فشرده کار می کند دارای مکانیزمی بسیار ساده ولی کارمی باشد.

 این لودر ها دارای یک باکت با ظرفیت ۳۰۰ الی ۷۰۰ لیتر با بازوی متحرک کمانی شکل می باشند.

همچنین این لودر ها دارای دو شیر کنترل برای کنترل دو ایرموتور خود می باشند که یکی وظیفه حرکت به جلو و عقب لودر را بعهده دارد و دیگری وظیفه حرکت باکت به بالا و پایین را انجام می دهد .

نحوه کار بدین صورت است که هوا از قسمت ورودی دستگاه که یک روغندان ( لوبریکیتور) است وارد سیستم کنترل می شود . در این قسمت هوای فشرده جهت روغنکاری اجزای متحرک موتورچرب می شود و پس از عبور از فیلتر توسط لوله رابط به شیرهای کنترل که در اصل نوعی شیر دو طرفه است وارد می شوند . هر کدام از شیر ها دارای دو خروجی هستند که به دو ورودی ایر موتورها وصل می شوند و وظیفه ورود هوا را جهت چپ گرد و یا راست گرد کردن موتورها را دارا هستند .

همانطور که در شکل بالا ملاحظه می کنید این لودر بار خود را با حرکت باکت به جلو بار گیری و سپس با بازوی کمانی شکل خود آن را از بالای سر به پشت برده و در واگن پشت سر خود تخلیه می نماید.