پرفراتور و پیکور

پرفراتور و پیکور

پرفراتور ها و پیکور های ۷ و ۹ و ۱۰ و ۱۲ کیلوگرمی بهلر ساخت اتریش اصل  (کلیه قطعات اصل)

با ارایه کلیه لوازم و قطعات داخلی پرفراتور ها در صورت نیاز شما  و ارسال به تمام نقاط کشور  و با انجام تعمیرات

‌ BHOLER HAMMER

پرفراتور و پیکور

پیکور ۷ و ۹ و ۱۰ و ۱۲ کیلوگرمی بهلر

پرفراتورهای ۱۸ و ۲۴   کیلوگرمی بهلر

فروش پرفراتور۱۶  کیلوگرمی بهلر:BH۱۱

پرفراتور و پیکور

۱۶ کیلوگرمی

لوازم پرفراتور  ۱۶ کیلوگرمی بهلر شامل دسته لاستیکی-پیچ دسته-کله بالا-کلاهک-پیچ بغل بند -سیلندر-پیم شیر سیلندر-دسته شیر فنری-شیر کامل ورودی هوا-فنر شیر کامل ورودی هوا-پیستون-هزار خاری-لقمه و خار و فنر- واسطه- چاک مته-قلم خور-قلم گیر-حلقه قلم گیر-مهره پایین-فنر..)کلیه لوازم اصل اتریش

فروش پرفراتور ۱۸ کیلوگرمی بهلر:BH۱۶

پرفراتور و پیکور

۱۷.۳ کیلوگرم ( ۱۸ کیلوگرمی)

لوازم پرفراتور  ۱۸ کیلوگرمی بهلر شامل دسته لاستیکی-پیچ دسته-کله بالا-کلاهک-پیچ بغل بند -سیلندر-پیم شیر سیلندر-دسته شیر فنری-شیر کامل ورودی هوا-فنر شیر کامل ورودی هوا-پیستون-هزار خاری-لقمه و خار و فنر- واسطه- چاک مته-قلم خور-قلم گیر-حلقه قلم گیر-مهره پایین-فنر..)کلیه لوازم اصل اتریش.

فروش پرفراتور۲۴  کیلوگرمی بهلر: SH۲۱

پرفراتور و پیکور