وینچ برقی و بادی

وینچ

 

 

وینچ آلمانی مدلL915 با روتور فازی

TYPE = مدل دستگاه :         L915
ساخت : کشور آلمان
D = قطر دهنه طبلک : 100 سانتی متر
L = عرض فاصله طبلک : 93 سانتی متر
محیط اولین دور طبلک (دور سیم بکسل) : 252 سانتی متر
قدرت کششی وینچ : با سه حالت گیربکس،قدرت و سرعت ماکزیمم وینچ به شرح زیر تنظیم میگردد:
حالت 1 گیربکس 79/4 M/MIN        با قدرت کششی  2640KG  در حالت عمود
حالت 2 گیربکس 20/4 M/MIN       با قدرت کششی  10000KG در حالت عمود
حالت 3 گیربکس 39 M/MIN          با قدرت کششی  5360KG   در حالت عمود
P = قدرت الکتروموتور : 50 کیلو وات
نوع الکتروموتور : روتور فازی
تغییرات سرعت : با استفاده از مقاومتهای مایعی و یا روزیستور و یا دستگاه اینوتر

مدل وینچ

L915

نام کشور سازنده

آلمان

قطر دهنه طبلک

100 CM

فاصله عرض طبلک

93 CM

محیط اولین دور طبلک

252 CM

مراحل انتخاب سرعت گیربکس

حالت 1

حالت 2

حالت 3

سرعت دور طبلک

79/4M/MIN

20/4M/MIN

39M/MIN

قدرت کششی وینچ

2640KG

10000KG

5360KG

قدرت الکتروموتور

50 KW

سرعت دور ماکزیمم الکتروموتور

0-1450 MIN-1

نوع الکتروموتور

روتور فازی

جریان برق مصرفی

100 A

winch-barghi-alman-jaigozin-vasatie-abi

 

وینچ آلمانی مدل 673  با روتور فازی

TYPE = مدل دستگاه :         673
ساخت : کشور آلمان
D = قطر دهنه طبلک : 75 سانتی متر
L = عرض فاصله طبلک : 92 سانتی متر
محیط اولین دور طبلک (دور سیم بکسل) : 170 سانتی متر
قدرت کششی وینچ : با سه حالت گیربکس،قدرت و دور چرخش(سرعت وینچ)بشرح زیر قابل تنظیم است :
حالت 1 گیربکس 25/8 M/MIN                 با قدرت کششی  4350KG  در حالت عمود
حالت 2 گیربکس 82/7 M/MIN                با قدرت کششی  1450KG در حالت عمود
حالت 3 گیربکس 164/8 M/MIN             با قدرت کششی  730KG   در حالت عمود
P = قدرت الکتروموتور : 23 کیلو وات
V = ولتاژ تغذیه : 380 و 220  سه فاز
آمپر مصرفی الکتروموتور : 5/46 آمپر
تغییرات سرعت : با استفاده از مقاومتهای مایعی و یا روزیستور یا کنتاکتور و یا دستگاه اینوتر

مدل وینچ

673

نام کشور سازنده

آلمان

قطر دهنه طبلک

75 CM

فاصله عرض طبلک

92 CM

محیط اولین دور طبلک

170 CM

مراحل انتخاب سرعت گیربکس

حالت 1

حالت 2

حالت 3

سرعت دور طبلک

25/8M/MIN

82/7M/MIN

164/8M/MIN

قدرت کششی وینچ

4350KG

1450KG

730KG

ولتاژ تغذیه

220 – 380

قدرت الکتروموتور

23 KW

سرعت دور ماکزیمم الکتروموتور

0-1450 MIN-1

نوع الکتروموتور

روتور فازی

جریان برق مصرفی

46/5 A

 

وینچ روسی مدل 3MT2 با روتور فازی

TYPE = مدل دستگاه :         3MT2
ساخت : کشور روسیه
D = قطر دهنه طبلک : 65 سانتی متر
L = عرض فاصله طبلک : 96 سانتی متر
محیط اولین دور طبلک (دور سیم بکسل) : 120 سانتی متر
قدرت کششی وینچ : 450 کیلوگرم در سطح عمود
V = ولتاژ تغذیه الکتروموتور : 380(ستاره) و 220(مثلث) سه فاز
P = قدرت الکتروموتور : 15 کیلو وات
RMP = سرعت ماکزیمم الکتروموتور : 710 دور در دقیقه
A = آمپر مصرفی الکتروموتور : 8/48 آمپر
نوع الکتروموتور : روتور فازی
تغییرات سرعت : با استفاده از مقاومتهای مایعی و یا روزیستور و یا دستگاه اینوتر

مدل
وینچ

کشور
سازنده

قطردهنه
طبلک

فاصله عرض طبلک

محیط اولین دورطبلک

قدرت کششی وینچ

ولتاژتغذیه
الکترو
موتور

سرعت دورماکزیمم
الکتروموتور

قدرت
الکترو
موتور

نوع الکترو
موتور

جریان برق مصرفی

3MT2

روسیه

65CM

96CM

120CM

450KG

220/380V
ستاره/مثلث

0-710MIN-1

15KW

روتور
فازی

48/8A

تغییرات سرعت

با استفاده از مقاومتهای مایعی و یا رزیستور و در صورت
لزوم دستگاه اینوتر

 

 

 

 

<