ونتیلاتورهای برقی

 

 

ونتیلاتور سوئدی با دهنه 70 دوسرعته

مدل دستگاه :         AVH71      26/502/408
وزن دستگاه :  460 کیلوگرم
قطر دهنه : 70 سانتی متر

1470 دور در دقیقه با قدرت 2/5 کیلو وات
سرعت الکتروموتور
2940 دور در دقیقه با قدرت 26 کیلو وات

2/5 کیلو وات با 1470 دور در دقیقه
قدرت الکتروموتور
26کیلو وات با 2940 دور در دقیقه

حجم هوادهی : 220 1300 پاسکا ل
فشار هوای تولیدی : 6 4 متر مکعب در ثانیه
ولتاژ تغذیه : 380 ولت سه فاز
توضیح 1 : به این ونتیلاتور می توان دو دستگاه جنبی اضافه کرد .
جنبی اول ، دستگاه فیلتر هواجهت تصفیه هوای مکشی.
جنبی دوم ، دستگاه سایلنسر (صداگیر)مدل SILENCER GS
توضیح 2 : جهت تقویت فشار هوا می توان از 2 تا 4 دستگاه ونتیلاتور طبق نقشه 3-B با یکدیگر به صورت
سری (پشت سر هم ) نصب نمود.

ولتاژ تغذیه
volt

تعداد الکترو
موتور

قدرت الکتروموتور
Power

سرعت دور
الکتروموتور
rmp

جریان مصرفی برقamp

فشارهوا
pressurer

حجم هوای تولیدی
flow

قطر دهنه
q

مدل دستگاه
type

380v

1

5/2- 26kw

1470-2940min-1

6-26a

1300-2200pa

6-4m3/s

70cm

AVH71  26/502/408

 

 

ونتیلاتور پر قدرت روسی – اکراین دهنه 80

 

مدل دستگاه : FAN VO – 800
قطر دهنه : 80 سانتی متر
سرعت دور پروانه : 1500 دور در دقیقه
قدرت الکتروموتور :  11 کیلو وات
ولتاژ تغذیه :     380 ولت در اتصال مثلث و 660 ولت در اتصال ستاره
جریان مصرفی نرما ل :
وزن دستگاه : 280 کیلوگرم

 

 

ونتیلاتور دو موتوره دهنه 80 ژاپنی

مدل دستگاه :          TREAL-AE11-8
قطر دهنه هر دستگاه : 80 سانتی متر
سرعت دور هر الکتروموتور : 1450 دور در دقیقه
قدرت هر الکتروموتور : 5/5 کیلووات
جریان برق مصرفی نرمال هر الکتروموتور : 8 آمپر
ولتاژ تغذیه : مثلث 220 ولت/ستاره 380 ولت
حجم هوادهی هر دستگاه : 4 متر مکعب در ثانیه
فشار هوای تولیدی هر دستگاه : 1500 پاسکا ل
شماره سریال دستگاه ونتیلاتور اول : 52394
شماره سریال دستگاه ونتیلاتور دوم : 52395
کاربرد دستگاه : این دستگاه ونتیلاتور پرقدرت قادر است جهت تهویه هوای انواع تونلها و گالریهای معدنی در سه حالت تکی-موازی- سری مورد استفاده قرار گیرد.

توضیح : این دستگاه با برق سه فاز380 ولت ایران هماهنگ گردید.

تعداد
الکترو
موتور

فشارهوا
pressurer

حجم هوای تولیدی
flow

ولتاژ تغذیه
v

جریان مصرفی برقamp

قدرت الکتروموتور
power

سرعت دور
الکتروموتور
rmp

قطر دهنه
q

انواع
نصب

مدل
type

ایران

اروپا

1

1500pa

4m3/s

380

220

8a

5/5kw

1450min-1

80cm

یک ونتیلاتور تکی (مجزا)

 

TREAL

AE11-8

2

1500pa

8m3/s

380

220

8a

5/5kw

1450min-1

80cm

دوونتیلاتور حالت موازی

2

2500pa

5m3/s

380

220

8a

5/5kw

1450min-1

80cm

دوونتیلاتور حالت سری