لودر سالزيتر

لودر سالزیگتر(تاپ هد – خاک بر سر)

این لودر جهت کار در معادن با سطح مقطع کوچک  طراحی شده است. و  با هوای فشرده کار می کند دارای مکانیزمی بسیار ساده ولی کارمی باشد.

 این لودر ها دارای یک باکت با ظرفیت ۳۰۰ الی ۷۰۰ لیتر با بازوی متحرک کمانی شکل می باشند.

همچنین این لودر ها دارای دو شیر کنترل برای کنترل دو ایرموتور خود می باشند که یکی وظیفه حرکت به جلو و عقب لودر را بعهده دارد و دیگری وظیفه حرکت باکت به بالا و پایین را انجام می دهد . نحوه کار بدین صورت است که هوا از قسمت ورودی دستگاه که یک روغندان ( لوبریکیتور) است وارد سیستم کنترل می شود . در این قسمت هوای فشرده جهت روغنکاری اجزای متحرک موتورچرب می شود و پس از عبور از فیلتر توسط لوله رابط به شیرهای کنترل که در اصل نوعی شیر دو طرفه است وارد می شوند . هر کدام از شیر ها دارای دو خروجی هستند که به دو ورودی ایر موتورها وصل می شوند و وظیفه ورود هوا را جهت چپ گرد و یا راست گرد کردن موتورها را دارا هستند .

همانطور که در شکل بالا ملاحظه می کنید این لودر بار خود را با حرکت باکت به جلو بار گیری و سپس با بازوی کمانی شکل خود آن را از بالای سر به پشت برده و در واگن پشت سر خود تخلیه می نماید.